Aktualności SRM

Obchody Dnia Myśli Braterskiej w Mesznej

 24 lutego 2018 r. Kręg Starszyzny Harcerskiej  im. Andrzeja i Olgi Małkowskich w Mesznej spotkał się w MOK „Nad Borami” na uroczystych obchodach Dnia Myśli Braterskiej.  Fundament  tej uroczystości stanowiła patriotyczna refleksja harmonijnie wpisująca się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  oraz stulecie Związku Harcerstwa Polskiego. Gościem honorowym spotkania był Jan Leszek Ryś  druh – pasjonat i autor wystawy o tematyce historycznej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: wójt Gminy Wilkowice –  druh  Mieczysław Rączka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „ Promyk ”  –  Aleksandra Sech, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej Małgorzata Długosz, przedstawiciele lokalnych Stowarzyszeń i władz sołectwa wraz  z sołtysem Mesznej  Antonim Kuflem oraz przedstawiciele Komendy Hufca ZHP i Kręgu Starszyzny Harcerskiej z Bielska –Białej  z dhą Krystyną Wójcicką.

 

Kiedy zapłonęło symboliczne ognisko program patriotyczny  zaprezentowali zebranym: hm Maciej Stwora, dha Halina Kępys, dha Dorota Then, dha Małgorzata Pietraszko oraz dha Iwona Janoszek, a wszystko to przy niezawodnym gitarowym akompaniamencie dha Stanisława Kępys.

[wp_ad_camp_1]

Program podejmował spektrum historycznych wydarzeń związanych
z drogą do odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym retrospektywno – narodowym  pejzażu  znaleźli również  swoje honorowe miejsce mieszkańcy Mesznej. Właśnie stąd pochodzili odważni skauci –  legioniści: Antoni Gębala, Józef Pezda czy Władysław Gluza. Do wdzięcznej pamięci o tych  wydarzeniach zachęcała zebranych dha Halina Kępys: Wielu, z tych zahartowanych w boju było skautami, którzy w podwójnym przyrzeczeniu – wojskowym i skautowym – z honorami pełnili służbę Bogu i Ojczyźnie. Nasza wolność i niepodległość okupiona jest krwią tak wielu Polaków, których pamięć powinniśmy czcić i być wdzięczni za ich życie ofiarowane dla Ojczyzny!

Warto również pamiętać, że  w latach 70.  XX w., dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu   hma Józefa Kurowskiego drużyna harcerska kontynuowała w Mesznej przedwojenne tradycje niepodległościowe, a obecnie w  ducha  skautingu wdraża się już najmłodsze pokolenie meszniańskich  zuchów i harcerzy.

Gość honorowy, druh  Jan Leszek Ryś mówił o podwalinach historycznych II Rzeczpospolitej. Doskonałą ilustrację do tej gawędy stanowiła wystawa, na  której  znalazły się unikatowe zdjęcia z tego okresu.

Krąg Starszyzny Harcerskiej uhonorował herbami Mesznej osoby zasłużone dla lokalnej – sołeckiej i gminnej społeczności.

 

Na zakończenie części oficjalnej wójt Mieczysław Rączka podkreślił, iż uroczystość ta godnie wpisuje się w kalendarz wielu innych imprez historyczno – niepodległościowych podejmowanych w gminie Wilkowice i podziękował harcerzom za jej zorganizowanie. Po części oficjalnej  był czas na integrację przy  harcerskich wypiekach.

 

tekst: dha Jadwiga – Jagoda Podolak
zdjęcia:  dha Halina Kępys