Ważne dane SRM

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

KRS: 0000332668

NIP: 937-261-26-55

Numer rachunku na który można dokonywać wpłaty
Bank Spółdzielczy w Bystrej:

82 8133 0003 0006 0714 2000 0001

Statut Stowarzyszenia (Statut SRM)