Święty Mikołaj przybywa do Mesznej!

(zdjęcia M. Kwiatek)

Przedstawiam foto relację z Mikołaja, który odbył się 4 Grudnia 2022 r. w Mesznej. Różnorodność atrakcji przygotowanych dla dzieci, przyciągła wiele rodzin,  które wspólnie celebrowały spotkanie z Mikołajem.

 

 

Podziękowania:
Składam najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za wszelką pomoc udzieloną podczas organizacji Mikołaja dla dzieci z Gminy Wilkowice w szczególności:
Piekarnia Kastelik – Antoni Kastelik
Sklep EURO Bystra
Sołtys Mesznej Antoni Kufel
Wójt Janusz Zemanek
Zastępca Wójta Maciej Mrówka
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Kwiatek
Pracownicy Referatu Służb Technicznych Gminy Wilkowice
Ochotnicza Straż Pożarna Meszna
Koło Gospodyń Wiejskich Meszna
Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej
ZSP Meszna
Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej Katarzyna Gnioździorz