Historia SRM

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej (SRM) powstało 22.04.2009 r. W tym dniu na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia wybrano Zarząd w składzie:

Igor Kępys – prezes
Jan Smołka – wiceprezes
Anna Każmierczak – wiceprezes
Barbara Tarasiewicz i Władysław Sadlok –członkowie

W dniu 9.06. 2011 r. wybrano Zarząd, w którego skład weszli:

Jerzy Kochaj – prezes
Anna Każmierczak – wiceprezes
Jan Smołka-wiceprezes
Barbara Tarasiewicz, Władysław Sadlok, Marcin Zemczak,
Krzysztof Herzyk –członkowie.

Skład Zarządu do 25.03.2019 r. : Prezes SRM jest Anna Każmierczak, wiceprezes: Mirosława Góralczyk i Krzysztof Herzyk, a członkowie – Joanna Cembrzyńska,Władysław Sadlok, Małgorzata Walczak i Aleksandra Kosmala..

Obecny podział funkcji w zarządzie (od dnia 25.03.2019 r.) :
1. Katarzyna Gnioździorz – prezes
2. Krzysztof Herzyk – w-ce prezes
3. Tomasz Marcalik – w-ce prezes
4. Urszula Łaciak – skarbnik
5. Aleksandra Kosmala – sekretarz
6. Edward Lesiński – członek zarządu
7. Jerzy Kochaj – członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Agata Prochownik – przewodnicząca
2. Małgorzata Dzimielska – członek komisji
3. Władysław Sadlok – członek komisji