Nowe atrakcje turystyczne Mesznej

Tablice informacyjne, ścieżka edukacyjno-przyrodniczo-kulturowa, Questing oraz licencjonowane trasy nordic walking to nowe atrakcje turystyczne Mesznej, które powstały w ramach projektu pn. „Śladami Białego Jelenia z Herbu Mesznej – utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-kulturowej ukazującej walory oraz wzmacniającej potencjał sołectwa Mesznej”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ścieżka edukacyjno-przyrodniczo-kulturowa

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokal- nego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska. Wartość projektu 62 905,00 zł. Jej pomysłodawcą jest ówcześnie działający Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej. Realizację ścieżki wspierali wolontariusze, darczyńcy oraz Wójt Gminy Wilkowice i Sołtys Mesznej. Ścieżkę oznakowano tablicami informacyjnymi promującymi walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i atrakcje turystyczne sołectwa. Równolegle wytyczono trzy ścieżki questingowe oraz trzy trasy nordic walking. Wszystkie pięknie się uzupełniają i razem tworzą spójną całość. W ramach projektu wydano też ogólnodostępny i bezpłatny folder o Mesznej. Można go nabyć m.in. w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” przy ul. Handlowej 16, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 oraz placówkach kultury działających na terenie Gminy Wilkowice.

Tablice

Tablice informacyjne o konstrukcji drewnianej znajdziemy:

• przy Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”,
• przy zejściu do potoku Mesznianka na ul. Orczykowej (nieopodal miejsca, gdzie mieszkała poetka ludowa Anna Grobelna),
• na ulicy Orczykowej na wysokości stacji uzdatniania wody, w jej górnej części,
• przy wejściu na polanę Łaciakówka,
• przy zajeździe regionalnym Chata na Groniu

oraz jedną kamienną tablicę upamiętniającą postać Alojzego Sikory. Wszystkie tablice zostały połączone ze ścieżkami edukacyjnymi – questami, które przedstawiają ciekawostki związane z Meszną.

Questing

Questy to wspaniała zabawa dla wszystkich, bez względu na wiek. Questing łączy elementy harcerskich podchodów, gier terenowych i nowych technologii. Turysta z biernego słuchacza przeistacza się w poszukiwacza skarbów, który, rozwiązując wierszowane zagadki questu, odkrywa tajemnice, zapomniane historie i bogactwo kulturowe miejsca. Kolejne punkty na trasie odnajduje się po odgadnięciu łamigłówki i wyszukaniu w terenie miejsca pasującego do rozwiązania. Zwieńczeniem każdej zabawy jest odnalezienie skarbu. Trzy różniące się tematycznie ulotki do tras dostępne są w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” oraz obiektach turystycznych i gastronomicznych na terenie wsi. Przygodę z questingem możemy też rozpocząć za pośrednictwem strony www.questing.pl i aplikacji Questing – gry terenowe, którą pobieramy na telefon. Questy przygotowane są w formie

opowieści niezwykłych mieszkańców Mesznej: poetki, rzeźbiarza i harcmistrza. Wszystkie questingowe ścieżki są piesze i prowadzą przez malownicze tereny Mesznej: od centrum aż do polan i lasów pod Magurą. Questy przedstawiają przyrodę, historię oraz zabytki ponad 300-letniej Mesznej. Czas przejścia najdłuższej ścieżki wynosi ok. 2 godz., dwóch krótszych tras – ok. 1 godz.

Trasy nordic walking

Nordic walking polega na marszu z kijami w terenie. Łączy naturalną formę ruchu z elementami technicznymi. Cztery filary rozwoju nordic walking to: rekreacja, turystyka, zdrowie i integracja. W Mesznej po raz pierwszy zajęcia z doskonalenia techniki zostały zorganizowane w 2016 r. przez licencjonowa- nych instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking: Katarzynę Gnioździorz i Barbarę Balcerzak. Pierwszymi uczestniczkami zajęć były członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Mesznej. Od tego czasu, co roku, organizowano Rajd Nordic Walking i zajęcia w terenie.

Nordic walking polecany jest bez względu na wiek, kondycję czy uwarunkowania, co czyni go klasyczną aktywnością dla każdego. Piękne widoki i różno- rodne ukształtowanie terenu Mesznej sprawiają, że doskonałą przestrzeń dla siebie znajdują tu zarówno początkujący, jak i zaawansowani hobbyści tej formy rekreacji. Widząc wielkie korzyści nordic walking, takie jak: zdrowie, integracja, profilaktyka, regeneracja po COVID-19, powstał pomysł i potrzeba utworzenia ścieżek z licencją Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej zachęca mieszkańców, gości i turystów do nowatorskiego i aktywnego sposobu zwiedzania Mesznej, a także do sprawdzenia wiedzy o tej malowniczej miejscowości, jednocześnie życzy wszystkim ciekawych przygód i niezapomnianych chwil.

Autor tekstu: Anna Stolarczyk / Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej