Zarząd SRM

Zarząd

Prezes Stowarzyszenia:

Katarzyna Gnioździorz

Wiceprezesi:

Krzysztof Herzyk

Rafał Konior

Skarbnik

Urszula Łaciak

Sekretarz

Anna Stolaczyk

Członkowie

Aleksandra Kosmala

Jolanta Kajstura

Komisja Rewizyjna

Agata Prochownik – przewodnicząca

Aleksandra Grygierczyk – członek

Sławomir Kajstura – członek