Zarząd SRM

Zarząd

Prezes Stowarzyszenia:

Katarzyna Gnioździorz

Wiceprezesi:

Krzysztof Herzyk

Tomasz Marcalik

Skarbnik

Urszula Łaciak

Sekretarz

Aleksandra Kosmala

Członkowie

Edward Lesiński

Jerzy Kochaj

Komisja Rewizyjna

Agata Prochownik – przewodnicząca

Małgorzata Dzimielska – członek

Władysław Sadlok – członek