Uzupełnienie do spotkania w sprawie kanalizacji

Szanowni Mieszkańcy,
w uzupełnieniu wiedzy dotyczącej spotkania z Panem Wójtem i Wykonawcą robót kanalizacyjnych, na którym to padło zobowiązanie Pana Wójta o bitumicznym odtworzeniu nawierzchni na całości ulic Szkolnej i Kościelnej, musicie mieć świadomość, że nie była to do tej pory wcale taka prosta sprawa.Pan Wójt Janusz Zemanek trochę ryzykował swój autorytet, bo pomimo jego szczerych chęci na wyasfaltowanie tych głównych ulic w naszym Sołectwie nie mógł tak do końca być pewnym co na to Rada Gminy.

A to właśnie Radni podejmują uchwały w sprawie przesunięcia środków na bądź co bądź nie planowaną wcześnie inwestycję w takiej postaci. O ile mógł liczyć na pewno na mój głos i głos drugiego Radnego Pana Antoniego Kufla, o tyle głosy pozostałych Radnych mogły się rozłożyć różnie. Trzeba przyznać Pan Wójt ma …. ?. A musicie mieć świadomość, że w grę wchodziła poważna kwota. Pan Wójt pomysł miał ale i tak wszystko zależało od stanowiska Rady Gminy. Dzisiaj Koleżanki i Koledzy Radni podjęli w tej sprawie uchwałę. Muszę podkreślić , że pomimo wcześniejszych pewnych wątpliwości części Radnych, podczas już samego głosowania wszyscy Radni jednomyślnie pokazali, że są ponad wszelkimi podziałami i są Radnymi całej Gminy.? Za przesunięciem środków finansowych w budżecie Gminy na nasze dwie ulice Radni GŁOSOWALI ZA!!! Czym udowodnili, że społeczność Mesznej też jest im bliska. Jako mieszkańcy Mesznej powinniśmy o tym zawsze pamiętać.
Kolejny duży krok za nami. Teraz tylko aby sprzyjała nam pogoda ?a firma Instalbud ocknęła się z letargu?