Realizacja zadania grantowego w Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej realizuje zadanie grantowe:

pt. „Profesjonalniej i bezpieczniej – doposażenie Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej w sprzęt służący rozwojowi i wzmacnianiu grup społecznych”