Aktualności SRM

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację.

page1image1731086592

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej!

page1image1731060448

Z przyjemnością informujemy, że 02 lipca 2021 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej pt. „Śladami Białego Jelenia z herbu Mesznej” – utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczo-kulturowej ukazującej walory oraz wzmacniającej potencjał Sołectwa Mesznej. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Utworzenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczo-kulturowej na terenie sołectwa Meszna i wyzanczenie punktów, przy których powstaną tablice informacyjne, rozmieszczone w terenie z wykorzystaniem innowacyjnej technologii Questing wraz z jej aplikacjami”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Śladami Białego Jelenia z herbu Mesznej” – utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczo-kulturowej ukazującej walory oraz wzmacniającej potencjał Sołectwa Mesznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: „Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-kulturowej na terenie sołectwa Meszna i wyznaczenie punktów, przy których powstaną tablice informacyjne, rozmieszczone w terenie z wykorzystaniem innowacyjnej technologii Questing wraz z jej aplikacjami.