Aktualności SRM

Gospodarka odpadami składanie wniosków do 31.01

SKŁADANIE DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

SZCZEGÓŁY: https://bip.gwwilkowice.finn.pl/bipkod/021